Công văn 7380/TCHQ-TXNK

Công văn 7380/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7380/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7380/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.
(Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8718/VPCP-ĐMDN ngày 17/8/2017, công văn số 11336/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2) Về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyn tiêu thụ nội địa.

Căn cứ khoản 6 Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu chuyển đổi loại hình kinh doanh (chuyển tiêu thụ nội địa) thì trị giá hải quan được xác định tại thời điểm đăng ký tờ khai mới như sau:

- Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa, trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC, được khai báo tại tờ khai ban đầu. Việc kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

- Đối với trường hợp phế liệu, phế phẩm dư thừa trong quá trình sản xuất, trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá, cơ sở dữ liệu, chứng từ liên quan đối với trường hợp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng cổng TT Điện tử);
- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7380/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7380/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7380/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7380/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7380/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7380/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7380/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7380/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

           • 09/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực