Công văn 7381/BNN-VPĐP

Nội dung toàn văn Công văn 7381/BNN-VPĐP 2023 đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới 2024


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7381/BNN-VPĐP
V/v đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng NTM năm 2024; rà soát đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (tại văn bản số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ); để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (tại các Quyết định: Số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) báo cáo một số nội dung sau:

1. Cập nhật kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của đến hết tháng 9/2023, ước thực hiện cả năm 2023; đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Theo mẫu tại Phụ lục I gửi kèm)

2. Nghiên cứu, cho ý kiến về khả năng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao (tại các Quyết định: Số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023). Rà soát, đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2021-2025 nếu cần thiết (Theo mẫu tại Phụ lục II gửi kèm) và nêu rõ nguyên nhân, lý do đề nghị điều chỉnh.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: nhà B9, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: khth[email protected]) trước ngày 20/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Vi Việt Hoàng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại: 0906.258.868)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 VÀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2024
Tỉnh .......……........
(Kèm theo Công văn số 7381/BNN-VPĐP ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đối tượng

ĐVT

Cập nhật đến hết 09/2023

Dự kiến thực hiện hết năm 2023

Dự kiến mục tiêu phấn đấu năm 2024

I

Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM

Cấp tỉnh

II

Nông thôn mới cấp huyện

1

Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Cấp huyện

2

Số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao

Huyện

3

Số huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Huyện

III

Nông thôn mới cấp xã

1

Số xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó:

1.1

Số xã đạt chuẩn NTM có QĐ công nhận của UBND cấp tỉnh

1.2

Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao

1.3

Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

2

Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí

3

Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí

4

Số xã đạt dưới 10 tiêu chí

IV

NTM cấp thôn, bản

Số đơn vị cấp thôn, bản thuộc xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM (theo tiêu chí NTM do UBND tỉnh quy định)

Thôn, bản

PHỤ LỤC II

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Tỉnh…………………..
(Kèm theo Công văn số 7381/BNN-VPĐP ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đối tượng

ĐVT

Mục tiêu, nhiệm vụ được giao[1]

Đề xuất điều chỉnh

Dự kiến sau điều chỉnh

Tăng

Giảm

1

Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM

Cấp tỉnh

2

Cấp huyện

2.1

Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Cấp huyện

2.2

Số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao

Huyện

2.3

Số huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Huyện

3

Cấp xã

3.1

Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM

%

3.2

Tỷ lệ xã NTM nâng cao

%

4.3

Tỷ lệ xã NTM kiểu mẫu

%[1] Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7381/BNN-VPĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7381/BNN-VPĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(20/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7381/BNN-VPĐP

Lược đồ Công văn 7381/BNN-VPĐP 2023 đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7381/BNN-VPĐP 2023 đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới 2024
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7381/BNN-VPĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành16/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (20/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7381/BNN-VPĐP 2023 đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới 2024

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7381/BNN-VPĐP 2023 đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới 2024

              • 16/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực