Công văn 7384/TCHQ-GSQL

Công văn số 7384/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7384/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng gia công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7384/TCHQ-GSQL
V/v thanh Khoản hàng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2525/HQBD-NV ngày 20/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về xử lý vi phạm khi thanh Khoản hàng hóa gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thanh Khoản hợp đồng gia công yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 10, phần 1 và Mục VIII, phần 2 Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính. Theo đó, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh Khoản, doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có);

Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ thanh Khoản phát hiện có gian lận thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý như sau:

- Tiến hành truy thu thuế theo quy định tại phần H, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính;

- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ; Thông tư số 97/2007/NĐ-CP">62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 97/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7384/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7384/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7384/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7384/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng gia công
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7384/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 28/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7384/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng gia công

Lịch sử hiệu lực Công văn 7384/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng gia công

  • 28/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực