Công văn 7385/VPCP-CN

Công văn số 7385/VPCP-CN về việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7385/VPCP-CN kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7385/VPCP-CN
V/v kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 76/BC-BXD ngày 28 tháng 11b năm 2007 về việc báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và của các địa phương về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2008; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 73/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, ĐP, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7385/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7385/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7385/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7385/VPCP-CN kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7385/VPCP-CN kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7385/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7385/VPCP-CN kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7385/VPCP-CN kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực