Công văn 739/SXD-QLKT

Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 xác định mặt bằng giá nhân công và giá ca máy thi công xây dựng thực tế trên địa bàn tỉnh do Sở xây dựng tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 mặt bằng giá nhân công giá ca máy thi công xây dựng thực tế Tuyên Quang


UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/SXD-QLKT
V/v: xác định mặt bằng giá nhân công và giá ca máy thi công xây dựng thực tế trên địa bàn

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở: Giao thông Vận tải; Công thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng và các yếu tố chi phí có liên quan cụ thể đến công trình”.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, công bố giá nhân công và giá ca máy thi công xây dựng phổ biến, làm cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Ngành và UBND các huyện, thành phố khảo sát, xác định mặt bằng giá nhân công và giá ca máy thi công xây dựng thực tế trên địa bàn các huyện, thành phố như sau:

1. Đơn giá nhân công trên thị trường là mức giá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương nhất định. Mỗi công việc sẽ có các mức giá nhân công khác nhau, giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho một công việc là trung bình số học các đơn giá nhân công khác nhau có trên thị trường để thực hiện công việc đó.

2. Đơn giá nhân công để xác định đơn giá trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lãnh đạo phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp….)

3. Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo công trình cụ thể hoặc giá ca máy phổ biến theo thị trường (đã bao gồm thuế VAT)

Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát đơn giá ngày công của công nhân và giá ca máy thi công trực tiếp xây dựng công trình tại thời điểm, đề nghị các Ngành và UBND các huyện, thành phố tập hợp theo bảng sau:

Bảng 1: Điều tra, khảo sát đơn giá ngày công của công nhân

TT

Tên công trình

(hay theo khu vực XD)

Đơn giá ngày công (đồng/ngày)

Ngày công /tháng

Thợ phụ

Thợ chính

Bình quân

1

Công trình……………………

 

 

 

 

…..

…………………………………

 

 

 

 

n

Công trình……………………

 

 

 

 

 

Tổng hợp

 

 

 

 

Bàng 2: Điều tra khảo sát giá ca máy và thiết bị;

TT

Tên công trình
(hay theo khu vực XD)

Loại máy và thiết bị

Giá ca máy (đồng/Giờ)

Số giờ/ngày

1

Công trình………………………

 

 

 

….

……………………………………

 

 

 

n

Công trình………………………

 

 

 

 

Tổng hợp

 

 

 

Ghi chú: Nên chọn các công trình xây dựng có quy mô lớn trên địa bàn huyện, thành phố; Số lượng ít nhất là 3 công trình khác nhau cùng loại công trình

Đề nghị các Ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, khảo sát. Kết quả điều tra khảo sát theo bảng trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2014 để tổng hợp.

Ngoài báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, đề nghị các ngành và UBND các huyện, thành phố gửi tập tin điện tử theo địa chỉ Email: [email protected] (ĐT: 0273 826 631)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; (Phối hợp)
- Sở Tài chính; (Phối hợp)
- Các phó Giám đốc Sở XD;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 739/SXD-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu739/SXD-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 mặt bằng giá nhân công giá ca máy thi công xây dựng thực tế Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 mặt bằng giá nhân công giá ca máy thi công xây dựng thực tế Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu739/SXD-QLKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Quốc Vinh
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực08/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 mặt bằng giá nhân công giá ca máy thi công xây dựng thực tế Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 739/SXD-QLKT năm 2014 mặt bằng giá nhân công giá ca máy thi công xây dựng thực tế Tuyên Quang

             • 08/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực