Công văn 739/TCT-TNCN

Công văn 739/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 739/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân làm việc văn phòng nằm ngoài khu kinh tế 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 72/CT-TNCN ngày 14/01/2016 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

1. Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

…”.

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bình Định biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Nguyễn Thị Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 739/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu739/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2016
Ngày hiệu lực25/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 739/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân làm việc văn phòng nằm ngoài khu kinh tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 739/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân làm việc văn phòng nằm ngoài khu kinh tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu739/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Hạnh
        Ngày ban hành25/02/2016
        Ngày hiệu lực25/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 739/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân làm việc văn phòng nằm ngoài khu kinh tế 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 739/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân làm việc văn phòng nằm ngoài khu kinh tế 2016

           • 25/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực