Công văn 739/TTg-CN

Công văn 739/TTg-CN năm 2018 về chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 739/TTg-CN 2018 lập Quy hoạch đảo Phú Quốc Kiên Giang định hướng Đơn vị hành chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/TTg-CN
V/v chủ trương lập Quy hoạch đo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 30/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018, về việc chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; căn cứ Thông báo kết luận số 21-TB/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1019/BXD-QHKT ngày 08 tháng 5 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3244/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 5 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6012/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 1835/BNV-CQĐP ngày 02 tháng 5 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3456/BNN-KH ngày 08 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 2279/BTNMT-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản s 4626/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1902/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2018), Công Thương (văn bản số 3589/BCT-KH ngày 08/5/2018), Quốc phòng (văn bản số 4724/BQP-TM ngày 08 tháng 5 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2. Về việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch: Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Tỉnh Kiên Giang sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hp pháp khác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, QP, NV, VH, TT&DL, GTVT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Trợ lý PTTg, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: PL, KTTH, NH QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính Công văn 739/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu739/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2018
Ngày hiệu lực08/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(14/06/2018)

Download Công văn 739/TTg-CN

Lược đồ Công văn 739/TTg-CN 2018 lập Quy hoạch đảo Phú Quốc Kiên Giang định hướng Đơn vị hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 739/TTg-CN 2018 lập Quy hoạch đảo Phú Quốc Kiên Giang định hướng Đơn vị hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu739/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành08/06/2018
        Ngày hiệu lực08/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (14/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 739/TTg-CN 2018 lập Quy hoạch đảo Phú Quốc Kiên Giang định hướng Đơn vị hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 739/TTg-CN 2018 lập Quy hoạch đảo Phú Quốc Kiên Giang định hướng Đơn vị hành chính

           • 08/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực