Công văn 7393/VPCP-KTTH

Công văn 7393/VPCP-KTTH về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7393/VPCP-KTTH thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7393/VPCP-KTTH
V/v Xử lý một số vấn đề theo đề nghị của Ban Bí thư về thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Căn cứ vào ý kiến của Ban Bí thư tại công văn số 10482-CV/VPTW ngày 30 tháng 9 năm 2010 về ý kiến của Thường trực Ban Bí thư và kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 3700/BHXH-BC ngày 31 tháng 8 năm 2010 và số 3948/BHXH-VP ngày 14 tháng 9 năm 2010) về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại các công văn nói trên, xử lý theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến quản lý bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những nội dung và kế hoạch chuẩn bị các Đề án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2010 (có bản chụp các công văn nói trên kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7393/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7393/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực15/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7393/VPCP-KTTH thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7393/VPCP-KTTH thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7393/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phước
        Ngày ban hành15/10/2010
        Ngày hiệu lực15/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7393/VPCP-KTTH thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7393/VPCP-KTTH thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

              • 15/10/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực