Công văn 7393/VPCP-TCCV

Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo cải cách thủ tục hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7393/VPCP-TCCV
V/v báo cáo về cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 198/BC-BTP ngày 26 tháng 8 năm 2013 về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCB, PL;
- Lưu: VT, TCCV (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7393/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7393/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo cải cách thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7393/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo cải cách thủ tục hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7393/VPCP-TCCV năm 2013 báo cáo cải cách thủ tục hành chính

             • 04/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực