Công văn 7398/VPCP-KTTH

Công văn số 7398/VPCP-KTTH về việc Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7398/VPCP-KTTH Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7398/VPCP-KTTH
V/v Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 1303/BTTTT-PC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị cho kết luận chính thức về Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước. Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước (công văn số 7520/BKH-PC ngày 15 tháng 10 năm 2007), ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 2681/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 06 năm 2007) và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 864/BTTTT-PC ngày 01 tháng 11 năm 2007), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công Thương để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi phân tích các căn cứ pháp lý và thực tiễn, cuộc họp đã thống nhất không đưa lĩnh vực thành lập nhà xuất bản và thành lập cơ quan báo chí vào Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước (đạo lý của việc này đã được bàn kỹ trong cuộc họp có cán bộ của Quý bộ tham gia).

Ngày 05 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung này và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Văn phòng Chính phủ đã có công văn xin ý kiến Thành viên Chính phủ về việc ban hành Nghị định này theo quy định (công văn số 7234/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2007). Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định này và đó là kết luận cuối cùng của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN:
  Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản,
  Website CP, các Vụ: TH, VX;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7398/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7398/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7398/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7398/VPCP-KTTH Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7398/VPCP-KTTH Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7398/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7398/VPCP-KTTH Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7398/VPCP-KTTH Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước

              • 24/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực