Công văn 73TCT/ĐTNN

Công văn số 73TCT/ĐTNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 73TCT/ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô)


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 73TCT/ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yang Ching (VN)

Trả lời công văn số 041206/YC ngày 6/12/2004 của Công ty TNHH Yang Ching (VN) về việc thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 84/2003/TT-BTC ngày 28/8/2003 của Bộ Tài chính thì:

- Sản phẩm lò xo có mã số 7320 áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

- Sản phẩm ống chứa dầu trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô) có mã số 8714 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (không thuộc nhóm mặt hàng có mã số 7304).

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp năm 2003 Công ty bán hàng xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 5% cho sản phẩm ống chứa dầu trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô) thì Công ty phải lập hóa đơn Điều chỉnh bổ sung số thuế GTGT còn thiếu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Yang Ching (VN) được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 73TCT/ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 73TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 73TCT/ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 73TCT/ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô)
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 73TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 73TCT/ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô)

Lịch sử hiệu lực Công văn 73TCT/ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm lò xo và ống chứa dầu dùng trong bộ giảm xóc xe gắn máy (mô tô)

  • 10/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực