Công văn 74/TLĐ

Công văn 74/TLĐ năm 2018 về thực hiện xử lý xe dôi dư theo Công văn 17865/BTC-QLCS do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 74/TLĐ 2018 thực hiện xử lý xe dôi dư theo 17865/BTC-QLCS


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TLĐ
V/v thực hiện xử lý xe dôi dư theo CV số 17865/BTC-QLCS của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- C
ác Công đoàn Ngành TW và tương đương;
- C
ác ng đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- Các
đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Bộ Tài chính có Công văn số 17865/BTC-QLCS ngày 29/12/2017 hướng dẫn thực hiện ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 11702/VPCP-KTTH ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý xe ô tô dôi dư sau khi sp xếp lại, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo Quyết định s 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc báo cáo cấp có thm quyn quyết định và tổ chức thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư chưa được xử lý bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ng khai, minh bạch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành ph; Các Công đoàn Ngành TW và tương đương; Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 17865/BTC-QLCS ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ban Tài chính) để được hướng dẫn thực hiện theo quy đnh (Tng Liên đoàn sao gửi Công văn số 17865/BTC-QLCS ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính đính kèm công văn này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (đ thực hin);
- Th
ưng trực ĐCT TLĐ) (để b/c);
- Lưu: TC, VT.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
P
han Văn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74/TLĐ

Lược đồ Công văn 74/TLĐ 2018 thực hiện xử lý xe dôi dư theo 17865/BTC-QLCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 74/TLĐ 2018 thực hiện xử lý xe dôi dư theo 17865/BTC-QLCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu74/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýPhan Văn Anh
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 74/TLĐ 2018 thực hiện xử lý xe dôi dư theo 17865/BTC-QLCS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 74/TLĐ 2018 thực hiện xử lý xe dôi dư theo 17865/BTC-QLCS

             • 12/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực