Công văn 74/UBND-ĐT

Công văn số 74/UBND-ĐT về hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 74/UBND-ĐT hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo QĐ106/2005/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 74/UBND-ĐT
Về hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi :

- Sở Tài chính;
- Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông-Công chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố tại các Công văn số 11505/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 18 tháng 12 năm 2006, số 7157/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 17 tháng 8 năm 2006 về hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau :

1. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định kèm theo Quyết định
số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 về bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố phù hợp với
quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận sửa đổi khoản 1 Điều 29 của Quy định
ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố theo đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau :

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân:

a. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được giao, được hỗ trợ ổn định đời sống 500.000 đồng cho mỗi nhân khẩu nếu không phải di chuyển chỗ ở đến nơi khác và hỗ trợ 1.000.000 đồng cho mỗi nhân khẩu có tên trong hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (có cư ngụ thường xuyên) tại căn nhà phải di chuyển đến nơi khác.

Trường hợp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm được hỗ trợ gấp đôi mức hỗ trợ nêu trên.

b. Hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở (không sản xuất nông nghiệp) phải di chuyển chỗ ở đến nơi khác sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng cho mỗi nhân khẩu có tên trong hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (có cư ngụ thường xuyên) tại căn nhà phải di chuyển đến nơi khác.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện và Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng
bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng ở các dự án thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ áp dụng kể từ ngày ban hành Công văn này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTUB : CT, các PCT;
- VPHĐ-UB : CPVP;
- Các Tổ NCTH, ĐT (2b);
- Lưu : VT, (ĐT-C) MH.
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2007
Ngày hiệu lực05/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 74/UBND-ĐT hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo QĐ106/2005/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 74/UBND-ĐT hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo QĐ106/2005/QĐ-UBND
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu74/UBND-ĐT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành05/01/2007
       Ngày hiệu lực05/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 74/UBND-ĐT hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo QĐ106/2005/QĐ-UBND

             Lịch sử hiệu lực Công văn 74/UBND-ĐT hỗ trợ ổn định đời sống cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện theo QĐ106/2005/QĐ-UBND

             • 05/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực