Công văn 74/XNK-CN

Công văn 74/XNK-CN năm 2018 về nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 74/XNK-CN 2018 nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất pha chế dầu bôi trơn


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/XNK-CN
V/v Nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Shell Việt Nam TNHH
(Lô 2, KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số SVN/LSC/100118-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty Shell Việt Nam TNHH về nhập khẩu dầu khoáng phục vụ sản xuất dầu bôi trơn, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh

- Căn cứ cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ Công Thương đã công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013, trong đó có mặt hàng “Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn” (dầu gốc), mã số HS 27101941, thuộc danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Phụ lục số 02).

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

“Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyn phân phi hàng hóa đó tại Việt Nam.” (khoản 4 Điều 3).

2. Nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất

Theo giải trình tại công văn số SVN/LSC/100118-BCT nêu trên, Công ty Shell Việt Nam TNHH nhập khẩu dầu gốc (mã số HS 27101941) để phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn tại nhà máy của Công ty (đặt tại Khu Công nghiệp Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai) phù hợp mục tiêu hoạt động quy định tại Giy chứng nhận đầu tư số 472043000370 (do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp) nên không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT nêu trên của Bộ Công Thương.

Đề nghị Công ty Shell Việt Nam TNHH làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn trực tiếp tại cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về hải quan (TCHQ);
- Cục Hải quan t
nh Đồng Nai;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN khanhhg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74/XNK-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74/XNK-CN

Lược đồ Công văn 74/XNK-CN 2018 nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất pha chế dầu bôi trơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 74/XNK-CN 2018 nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất pha chế dầu bôi trơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu74/XNK-CN
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 74/XNK-CN 2018 nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất pha chế dầu bôi trơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 74/XNK-CN 2018 nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất pha chế dầu bôi trơn

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực