Công văn 74027/CT-TTHT

Công văn 74027/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 74027/CT-TTHT 2019 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74027/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View
(Đ/c: s 125 Đường Hoàng Văn Thái, P Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)
MST: 0107056206

Trả lời công văn số 55/CV-THV ngày 20/08/2019 của Công ty TNHH bất động sản Tây Hồ View hỏi về chính sách thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại khoản 6 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

6. Chuyển quyền sử dụng đất”

+ Tại khoản 10 Điều 7 quy định về giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không k tiền sử dụng đất được min, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Ví dụ 35: Năm 2014 Công ty kinh doanh bất động sản A được Nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nhà đ bán. Tiền sử dụng đất phải nộp (chưa trừ tiền sử dụng đất được min giảm, chưa trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) là 30 tỷ đồng. Dự án được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt là 15 tỷ đồng.

Tổng giá trị đất được trừ được xác định như sau:

- Tiền sử dụng đất được miễn giảm là: 30 tỷ x 20% = 6 tỷ (đồng);

- Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) là: 30 tỷ - 6 tỷ - 15 tỷ = 9 tỷ (đồng);

- Tổng giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đt phải nộp ngân sách nhà nước (không k tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là: 9 tỷ + 15 tỷ = 24 tỷ (đồng). Tng giá đất được trừ được phân b cho số m2 đất được phép kinh doanh.

...a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà đ bán, giá đất được trừ đ tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà đ bán, k từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

...a.7) Trường hợp xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư để bán thì giá đất được trừ tính cho 1m2 nhà đ bán được xác định bằng giá đất được trừ theo quy định từ đim a.1 đến a.6 nêu trên chia (:) số m2 sàn xây dựng không bao gồm diện tích dùng chung như hành lang, cầu thang, tầng hầm, công trình xây dựng dưới mặt đất.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View được giao đất để thực hiện dự án “Tổ hp chung cư văn phòng kết hp dịch vụ, thương mại Newtatco” theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND TP Hà Nội thì khi bán các căn hộ thuộc của dự án cho khách hàng, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại tiết a.1 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Phần giá đất được trừ của dự án được chia cho số m2 sàn xây dựng không bao gồm diện tích dùng chung như hành lang, cầu thang, tầng hầm, công trình xây dựng mặt đất theo hướng dẫn tại tiết a.7 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TKT5;
- P. DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74027/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74027/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực24/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74027/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 74027/CT-TTHT 2019 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 74027/CT-TTHT 2019 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu74027/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/09/2019
        Ngày hiệu lực24/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 74027/CT-TTHT 2019 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 74027/CT-TTHT 2019 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hà Nội

           • 24/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực