Công văn 7406/TCHQ-GSQL

Công văn 7406/TCHQ-GSQL năm 2017 về dừng xuất khẩu cát do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7406/TCHQ-GSQL 2017 chủ trương dừng xuất khẩu cát


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7406/TCHQ-GSQL
V/v dừng xuất khẩu cát

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/10/2017, Bộ Xây dựng có công văn số 2521/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan trong đó có nêu: “Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản s 9826/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài. Do vậy, khoáng sản cát trắng silica thuộc diện dừng không xuất khẩu”. Về việc này, Tổng cục Hải quan đang báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thm quyền về chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài. Trong khi ch ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng nêu tại công văn số 2521/BXD-VLXD ngày 25/10/2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đối với cát trắng silica:

Dừng thủ tục hải quan xuất khẩu khoáng sản là cát trắng silica.

2. Đối với các loại cát khác:

Chưa xem xét giải quyết thủ tục hải quan xuất khẩu, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) các trường hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để p/h
p);
- Cục Điều tra CBL -
TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7406/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7406/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7406/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7406/TCHQ-GSQL 2017 chủ trương dừng xuất khẩu cát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7406/TCHQ-GSQL 2017 chủ trương dừng xuất khẩu cát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7406/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7406/TCHQ-GSQL 2017 chủ trương dừng xuất khẩu cát

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7406/TCHQ-GSQL 2017 chủ trương dừng xuất khẩu cát

              • 10/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực