Công văn 7407/TCHQ-TXNK

Công văn 7407/TCHQ-TXNK năm 2017 về hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7407/TCHQ-TXNK 2017 hàng hóa miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7407/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển từ hợp đồng GC sang SXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2231/HQĐNa-GSQL ngày 13/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc trường hợp chuyển nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6, khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định: Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Dong-IL Interlining mua nguyên liệu nhập khẩu của bên đặt gia công đã được thông quan đ sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài thuộc đối tượng miễn thuế, sau đó được kê khai chuyển mục đích sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan tỉnh Đng Nai biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý;
- Lưu: VT, TXNK (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7407/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7407/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7407/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7407/TCHQ-TXNK 2017 hàng hóa miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7407/TCHQ-TXNK 2017 hàng hóa miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7407/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7407/TCHQ-TXNK 2017 hàng hóa miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7407/TCHQ-TXNK 2017 hàng hóa miễn thuế từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực