Công văn 7408/BGTVT-MT

Công văn số 7408/BGTVT-MT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7408/BGTVT-MT Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 7408/BGTVT-MT
V/v: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

 

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng xã hội, tác động mạnh đến sự phát triển bền vững của đất nước. Để cải thiện chất lượng môi trường, kiểm soát và khắc phục hậu quả ô nhiễm, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã triển khai hàng loạt chính sách bảo vệ môi trường cũng như thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường, nghiên cứu và chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường sau đây:

1. Các văn bản chung:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT ngày 03/6/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.

2. Các văn bản về bảo vệ môi trường trong quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình:

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

3. Các văn bản về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;

- Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

- Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể, có hiệu quả để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7408/BGTVT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7408/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7408/BGTVT-MT

Lược đồ Công văn 7408/BGTVT-MT Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7408/BGTVT-MT Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7408/BGTVT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành09/10/2008
        Ngày hiệu lực09/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7408/BGTVT-MT Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7408/BGTVT-MT Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT

             • 09/10/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực