Công văn 7408/VPCP-KTN

Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão thiên tai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7408/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác (Văn bản số 204/PCLBTW ngày 27 tháng 8 năm 2013, văn bản có gửi quý Bộ).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có ý kiến về đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tại văn bản nêu trên.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan, đề nghị quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2013. Sau thời hạn trên, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- BCĐ PCLBTW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các vụ: TH, KTTH (để P/h);
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7408/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7408/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7408/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão thiên tai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão thiên tai

             • 05/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực