Công văn 7409/UBND-NNNT

Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh thi công Tiếp nước cải tạo sông Tích Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7409/UBND-NNNT
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án sông Tích;
- Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam;
- Viện kỹ thuật công trình Trường Đại học Thủy lợi;
- Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 282/SNN-BQLST ngày 18/9/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Hiện nay việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn hai xã Thuần Mỹ và Sơn Đà đã xong, bảo đảm thi công công trình; tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm, trong khi thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng thực hiện cần giải ngân năm 2013 lớn. Để bảo đảm thực hiện kế hoạch đã giao, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh:

- Xây dựng tiến độ thi công từ nay đến cuối năm 2013 thật chi tiết, cụ thể, khả thi, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 10/10/2013.

- Tranh thủ thời gian mùa khô, chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đã giao đúng quy định.

2. Ban Quản lý dự án sông Tích, Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - nhà thầu tư vấn, Viện kỹ thuật công trình Trường Đại học Thủy lợi - nhà thầu tư vấn giám sát, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, thực hiện nghiệm thu kỹ thuật theo đúng quy định để bảo đảm tiến độ thi công.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư những địa bàn còn lại hoàn thành đúng tiến độ.

- Tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình bảo đảm khối lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- VPUB: CVP, PVP Ng. Ng Son, NNNT, TH;
- Lưu: VT, NNNTGiang (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7409/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7409/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2013
Ngày hiệu lực03/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh thi công Tiếp nước cải tạo sông Tích Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh thi công Tiếp nước cải tạo sông Tích Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7409/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành03/10/2013
        Ngày hiệu lực03/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh thi công Tiếp nước cải tạo sông Tích Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh thi công Tiếp nước cải tạo sông Tích Hà Nội

              • 03/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực