Công văn 7414/TCHQ-TXNK

Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7414/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng Giấy giặt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7414/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Giấy giặt

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10091/HQHP-TXNK ngày 12/8/2020 và số 13045/HQHP-TXNK ngày 16/10/2020 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 10327546730/A11 ngày 22/4/2020 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng có tên khai báo là “Giấy giặt Hanjang”, có kết quả phân tích là “chế phẩm (không chứa xà phòng) chứa chất hoạt động bề mặt, hương liệu và phụ gia, dạng miếng (tờ), đã đóng gói 30 miếng/túi hoặc 10 miếng/túi, có thể dùng để giặt tay và sử dụng với giặt máy”, phù hợp phân loại vào nhóm 34.01, mã số 3401.19.90.

2. Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống thông tin, mặt hàng có tên khai báo là Giấy giặt được đóng gói dưới các dạng: 160 tờ/hộp, 100 miếng/túi,... đang được khai báo vào các nhóm 34.01 và 34.02.

Để thực hiện thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, tránh tình trạng một mặt hàng khai báo nhiều mã số, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải Phòng rà soát và căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện)
- Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7414/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7414/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2020
Ngày hiệu lực23/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(25/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7414/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7414/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng Giấy giặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7414/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng Giấy giặt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7414/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành23/11/2020
        Ngày hiệu lực23/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (25/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7414/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng Giấy giặt

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7414/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng Giấy giặt

            • 23/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực