Công văn 7417/VP-PCNC

Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 75/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra xử lý rà soát hệ thống văn bản pháp luật Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7417/VP-PCNC
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tư pháp

Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4397/TTr-STP ngày 18 tháng 8 năm 2014 đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét thấy nội dung Dự thảo chỉ trích dẫn lại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ và tóm tắt các nội dung đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp, chưa mang tính cụ thể hóa, hướng dẫn hoặc làm rõ, sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng nếu ban hành, làm tăng số lượng văn bản áp dụng mà không cần thiết, không hiệu quả do Nghị định và Thông tư có hiệu lực pháp lý cao hơn so với Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo như sau:

Giao Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra lại tính cần thiết; kiểm tra, điều chỉnh lại nội dung Dự thảo theo hướng các điều khoản đã được quy định cụ thể, rõ ràng thì áp dụng Nghị định và Thông tư; chỉ quy định các nội dung có tính thực tiễn, phù hợp với quy định của Thông tư, Nghị định mà cần thiết phải ban hành để áp dụng trên địa bàn thành phố; báo cáo bổ sung cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến Sở Tư pháp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- TT UB: CT, các PCT;
- Sở ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận huyện;
- VP UB: CVP, các PVP;
- Phòng PCNC;
- Lưu VT, (PCNC-TNh) D.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7417/VP-PCNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7417/VP-PCNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7417/VP-PCNC

Lược đồ Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra xử lý rà soát hệ thống văn bản pháp luật Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra xử lý rà soát hệ thống văn bản pháp luật Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7417/VP-PCNC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Văn Ba
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra xử lý rà soát hệ thống văn bản pháp luật Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7417/VP-PCNC năm 2014 sửa đổi Quy chế kiểm tra xử lý rà soát hệ thống văn bản pháp luật Hồ Chí Minh

           • 10/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực