Công văn 742/BTP-TCCB

Công văn 742/BTP-TCCB năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 742/BTP-TCCB 2018 bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/BTP-TCCB
V/v bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thi hành Luật hộ tịch được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ngành có liên quan của địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và có kế hoạch cụ thể để bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% số công chức làm công tác hộ tịch của địa phương được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hộ tịch.

Bộ Tư pháp giao Học viện Tư pháp và 05 Trường Trung cấp Luật: Buôn Ma Thuột, Vị Thanh, Thái Nguyên, Đồng Hới, Tây Bắc tổ chức bồi dưỡng theo Chương trình đã được ban hành và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch nêu trên khi địa phương có nhu cầu.

2. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch hoàn thành trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật hộ tịch.

Bộ Tư pháp thông báo để Sở Tư pháp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 742/BTP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu742/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2018
Ngày hiệu lực12/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 742/BTP-TCCB

Lược đồ Công văn 742/BTP-TCCB 2018 bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 742/BTP-TCCB 2018 bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu742/BTP-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Tiến Châu
        Ngày ban hành12/03/2018
        Ngày hiệu lực12/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 742/BTP-TCCB 2018 bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 742/BTP-TCCB 2018 bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

           • 12/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực