Công văn 7420/TCHQ-GSQL

Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7420/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1613/HQQN-NV ngày 09/10/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề nối mạng giữa thương nhân và cơ quan Hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 Điều 4 mục II Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế nội dung sau:

- Thương nhân có trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa nhập vào, xuất ra tại kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế;

- Thương nhân có trách nhiệm kết nối mạng về phần mềm quản lý nêu trên với cơ quan Hải quan. Việc nối mạng phải đảm bảo cho phép cơ quan Hải quan sử dụng được phần mềm quản lý hàng hóa miễn thuế để kiểm tra, khai thác thông tin liên quan đến hàng hóa nhập vào, xuất ra tại kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế;

- Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý cũng như nối mạng với cơ quan Hải quan thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chịu trách nhiệm;

- Ngoài các nội dung nêu trên, thương nhân cần đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Về vấn đề triển khai phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế tại cơ quan Hải quan thì Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7420/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7420/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2009
Ngày hiệu lực 07/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7420/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7420/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 07/12/2009
Ngày hiệu lực 07/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg

  • 07/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực