Công văn 7422/TCHQ-TXNK

Công văn 7422/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng sản xuất nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7422/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam.
(Phòng 802, Tầng 8 Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7048/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch c, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng máy kéo nhập khẩu sử dụng làm động lực cho dàn xới, dàn bừa ... (chưa gắn với các loại máy móc, thiết bị khác thực hiện chức năng cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuốc bảo vệ thực vật, san phẳng đồng ruộng) không đáp ứng là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chỉ sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác, thì không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (tha
y trả lời công văn số 2107/HQHCM-TXNK ngày 22/07/2019 và công văn số 1772/HQHCM-TXNK ngày 04/7/2018) (để thực hiện);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7422/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7422/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/2019
Ngày hiệu lực 28/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7422/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng sản xuất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng sản xuất nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7422/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành 28/11/2019
Ngày hiệu lực 28/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng sản xuất nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 7422/TCHQ-TXNK 2019 thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng sản xuất nông nghiệp

  • 28/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực