Công văn 7428/VPCP-KTN

Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị 447/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7428/VPCP-KTN
V/v thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 3013/BNN-TCTL ngày 05 tháng 9 năm 2012) về việc vi phạm pháp luật đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về đê điều như: lấn chiếm hành lang bảo vệ đê; xe vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê; khai thác cát sỏi trái phép; tập kết, kinh doanh cát sỏi, vật liệu xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ đê điều, vùng bãi sông, bờ sông.

Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình vi phạm pháp luật về đê điều ở địa phương, kết quả thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/10/2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an rà soát các quy định hiện hành về thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi, nghiên cứu đề xuất ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý việc thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi lòng sông (tránh gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, tác động xấu đến dòng chảy và các lĩnh vực khác).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTgCP,
 các Vụ: TH, KNTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Tuynh. 90

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7428/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7428/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực20/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7428/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7428/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/09/2012
        Ngày hiệu lực20/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7428/VPCP-KTN thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều theo Chỉ thị

             • 20/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực