Công văn 7429/VPCP-KTN

Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7429/VPCP-KTN
V/v Dự án công viên Hữu Nghị, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 4590/UBND-KH&ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 1542/BXD-KHTC ngày 26 tháng 7 năm 2013), Văn hóa Thể thao và Du lịch (công văn số 2930/BVHTTDL-KHTC ngày 09 tháng 8 năm 2013) về việc chuyển chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh Công viên Hữu Nghị, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh Công viên Hữu Nghị, thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7429/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7429/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7429/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7429/VPCP-KTN năm 2013 Dự án công viên Hữu Nghị Hà Nội

           • 05/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực