Công văn 7432/VPCP-KGVX

Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7432/VPCP-KGVX 2020 đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7432/VPCP-KGVX
V/v đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 65/TTr-LĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Phương án đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công” (Phương án đổi mới), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công.

2. Việc phê duyệt Phương án đổi mới nêu trên thuộc thẩm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7432/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7432/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2020
Ngày hiệu lực08/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(10/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7432/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 7432/VPCP-KGVX 2020 đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7432/VPCP-KGVX 2020 đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7432/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành08/09/2020
        Ngày hiệu lực08/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (10/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7432/VPCP-KGVX 2020 đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7432/VPCP-KGVX 2020 đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

              • 08/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực