Công văn 7436/VPCP-QHQT

Công văn số 7436/VPCP-QHQT về việc báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam năm 2007 (Hội nghị CG-2007) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7436/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam 2007


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7436/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị CG-2007

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9107/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007 về báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam năm 2007 (Hội nghị CG-2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các cam kết tại Hội nghị và tiến hành nghiên cứu các kiến nghị của các nhà tài trợ để tìm giải pháp xử lý và triển khai; thúc đẩy các nhà tài trợ chuẩn bị đàm phán để thực hiện các cam kết viện trợ, tăng giải ngân nguồn vốn cam kết.

2. Đồng ý tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2008 tại Sapa, tỉnh Lào Cai và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị giữa kỳ nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, CN, KG, VX, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7436/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7436/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7436/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 7436/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7436/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7436/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7436/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam 2007

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7436/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ dành cho Việt Nam 2007

              • 24/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực