Công văn 744/TTg-KTTH

Công văn số 744/TTg-KTTH về việc vốn thực hiện Chương trình 135 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 744/TTg-KTTH vốn thực hiện CT 135


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/TTg-KTTH
V/v vốn thực hiện CT 135

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban dân tộc tại văn bản số 02/TTr-UBDT ngày 20 tháng 3 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 2373/BTC-NSNN ngày 3 tháng 3 năm 2008 và số 4797/BTC-NSNN ngày 23 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2747/BKH-KTĐT< ngày 18 tháng 4 năm 2008 về việc bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135 các năm 2007 và 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung vốn thực hiện các nhiệm vụ của CT 135 giai đoạn II:

a) Đồng ý bổ sung 294,78 tỷ đồng (hai trăm chín mươi tư tỷ, bảy trăm tám mươi triệu đồng) cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện được đầu tư Chương trình 135 theo định mức quy định tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007.

b) Đồng ý bổ sung 506,22 tỷ đồng (năm trăm linh sáu tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng) hỗ trợ đầu tư các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II trong năm 2008.

c) Đồng ý bổ sung 867 tỷ đồng (tám trăm sáu mươi bảy tỷ đồng) để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo tại các lớp mẫu giáo thôn, bản và học sinh bán trú tại các trường phổ thông trong năm 2008.

2. Về vốn bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ theo cam kết giữa Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế về hỗ trợ Chương trình 135:

a) Đồng ý bổ sung 112 tỷ đồng (một trăm mười hai tỷ đồng) năm 2008 để hỗ trợ thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình đã hoàn thành.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ công tác này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn đầu tư bố trí cho Chương trình 135 trong kế hoạch các năm tiếp theo.

b) Đồng ý bổ sung 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng) hỗ trợ cho Ủy ban Dân tộc thực hiện công tác truyền thông trong năm 2008.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ thực hiện công tác này trong kế hoạch các năm tiếp theo.

c) Đồng ý hỗ trợ 500 triệu đồng/năm (năm trăm triệu đồng/năm) thực hiện công tác đào tạo, tập huấn cơ chế, chính sách do Ủy ban Dân tộc thực hiện trong giai đoạn 2008-2010.

3. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất: Ủy ban Dân tộc chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn này cho phù hợp để thực hiện từ năm 2009.

4. Nguồn vốn thực hiện:

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho Chương trình 135 nhưng chưa sử dụng hết;

b) Nguồn vốn đã tiếp nhận của các nhà tài trợ quốc tế và vốn ODA hỗ trợ thực hiện Chương trình 135;

Giao Bộ Tài chính chủ trì, rà soát nguồn vốn này để bổ sung cho Chương trình 135 giai đoạn II, bảo đảm phù hợp với cam kết của Chính phủ với các nhà tài trợ; sau khi rà soát, nếu vẫn không đủ số vốn cần được bổ sung thì đề xuất nguồn vốn xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Ủy ban Dân tộc hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân bổ vốn cụ thể, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn cụ thể để thực hiện Chương trình 135 theo đúng quy định: hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bổ sung nêu trên.

Ủy ban Dân tộc và các địa phương thực hiện Chương trình 135 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 744/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu744/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 744/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 744/TTg-KTTH vốn thực hiện CT 135


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 744/TTg-KTTH vốn thực hiện CT 135
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu744/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 744/TTg-KTTH vốn thực hiện CT 135

           Lịch sử hiệu lực Công văn 744/TTg-KTTH vốn thực hiện CT 135

           • 19/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực