Công văn 7447/VPCP-CN

Công văn số 7447/VPCP-CN về việc đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về chủ trương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7447/VPCP-CN đề nghị của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện NQ 48/2007/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7447/VPCP-CN
V/v đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh về chủ trương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

 - Bộ Xây dựng;
 - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản số 7561/UBND-ĐTMT ngày 06 tháng 11 năm 2007 và số 8258/UBND-ĐTMT ngày 29 tháng 11 năm 2007, ý kiến của các cơ quan liên quan về chủ trương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 73/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2007 về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, ĐP, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7447/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7447/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7447/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7447/VPCP-CN đề nghị của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện NQ 48/2007/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7447/VPCP-CN đề nghị của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện NQ 48/2007/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7447/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7447/VPCP-CN đề nghị của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện NQ 48/2007/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7447/VPCP-CN đề nghị của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện NQ 48/2007/NQ-CP

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực