Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Công văn 7450/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7450/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN.
(Lô 26A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)

Trả lời công văn số CV/HNR/201020 ngày 20/10/2020 của Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dầu cọ làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 83/2014/TT- BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Trường hợp Công ty nhập dầu cọ thô, qua quá trình tinh luyện, sau đó bán lại cho các Công ty sản xuất thức ăn gia súc, thì tại thời điểm nhập khẩu, dầu cọ thô không phải là thức ăn gia súc. Đề nghị Công ty thực hiện chính sách thuế GTGT đối với dầu cọ thô tại khâu nhập khẩu theo quy định tại các văn bản dẫn trên.

Đối với trường hợp dầu cọ tinh luyện nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay được thay thế bởi Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7450/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2020
Ngày hiệu lực24/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7450/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7450/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành24/11/2020
        Ngày hiệu lực24/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7450/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi

              • 24/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực