Công văn 7453/BNN-TCTS

Công văn 7453/BNN-TCTS năm 2019 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7453/BNN-TCTS 2019 cơ sở dữ liệu về thủy sản tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7453/BNN-TCTS
V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Thủy sản 2017 quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được xây dựng thống nhất từ trung ương tới địa phương, được chuẩn hóa để cập nhật, khai thác và quản lý bằng công nghệ thông tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản quy định Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; chủ trì, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo số liệu để cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) đang từng bước xây dựng các cơ sở dữ liệu thành phần thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. Một số cơ sở dữ liệu đã và đang được xây dựng, hướng dẫn và phân quyền cập nhật, khai thác đồng bộ cho các địa phương, như phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá VNFishbase; phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Để sớm hình thành cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất chủ trương, bố trí ngân sách của tỉnh và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Trung tâm Thông tin thủy sản) để xây dựng đề cương nhiệm vụ, quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương.

Nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương được kết nối, liên thông, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản tại Tổng cục Thủy sản, cơ sở dữ liệu cần đáp ứng:

1. Danh mục đối tượng quản lý, thông tin mô tả, dữ liệu dùng chung về thủy sản tại các tỉnh, thành phố được phù hợp và đồng bộ với danh mục chung của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản tại Tổng cục Thủy sản;

2. Cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương được đảm bảo kết nối, liên thông hai chiều đến cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và đầy đủ các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành;

3. Cơ sở dữ liệu về thủy sản của các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, lưu trữ và được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (trừ tài liệu mật có quy định riêng) để cung cấp các dịch vụ thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản;

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) là đầu mối xây dựng các tài liệu mô tả danh mục thông tin, dữ liệu dùng chung; các cơ sở dữ liệu thành phần; lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu và phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn cấp tỉnh.

Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách để hoạch định các chính sách về công tác phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh, thành phố nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Đồng thời qua đó hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Sở NN&PTNT tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7453/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7453/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7453/BNN-TCTS

Lược đồ Công văn 7453/BNN-TCTS 2019 cơ sở dữ liệu về thủy sản tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7453/BNN-TCTS 2019 cơ sở dữ liệu về thủy sản tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7453/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7453/BNN-TCTS 2019 cơ sở dữ liệu về thủy sản tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7453/BNN-TCTS 2019 cơ sở dữ liệu về thủy sản tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực