Công văn 746/BNN-TC

Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/BNN-TC
V/v mức lương chuyên gia tư vấn trong nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Ban Điều phối Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
(Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp)

 

Trả lời công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) về mức lương của chuyên gia tư vấn trong gói thầu dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các mức chi chuyên gia tư vấn trong nước đã được quy định cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC nêu trên, trường hợp Dự án cần chuyên gia tư vấn có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh phải có mức chi cao hơn so với các mức chi theo quy định, đề nghị Ban Quản lý dự án báo cáo cụ thể với Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc này để Ban trình Bộ xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể.

2. Theo hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012, có 03 (ba) vị trí gồm: Tư vấn trưởng, Tư vấn nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, Tư vấn nghiên cứu về chính sách đầu tư và cạnh tranh trong ngành nông nghiệp; trong đó chỉ có vị trí Tư vấn trưởng thuộc mức chi đặc biệt cần phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản (Bộ), hai vị trí còn lại thuộc mức chi 4 quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, tại công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án, Dự án đề nghị Bộ có ý kiến về mức lương cho 04 (bốn) vị trí, bao gồm cả vị trí hành chính (không phải là chuyên gia tư vấn). Đồng thời, mức chi đề nghị cho các vị trí đều cao thuộc trường hợp đặc biệt (ngoại trừ mức chi cho vị trí hành chính) và không thuyết minh rõ lý do phải chi ở mức đặc biệt.

Do vậy, đề nghị Dự án căn cứ hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012 và quy định về chi chuyên gia tư vấn trong nước tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính để thuyết minh rõ về đề nghị mức chi đối với từng vị trí chuyên gia tư vấn.

Bộ trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án NN;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 746/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu746/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2012
Ngày hiệu lực15/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu746/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành15/02/2012
        Ngày hiệu lực15/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp

           • 15/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực