Công văn 746/TCCB

Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/TCCB
Về báo cáo công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để kịp thời báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện chỉ tiêu biên chế và số lượng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế và số lượng Thẩm phán (theo mẫu gửi kèm công văn này) và gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức-Cán bộ trước ngày 25/12/2013.

Lưu ý: Ngoài việc gửi báo cáo qua đường bưu điện, còn phải gửi qua đường thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]

Nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chi Nguyễn Xuân Phách, Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ, ĐT: 0904008967.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Vụ TCCB

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ
Nguyễn Văn Thuân

 


TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH/TP.....................

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ VÀ SỐ LƯỢNG THẨM PHÁN NĂM 2013

(Theo Công văn số 746/TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

Số TT

Tòa án nhân dân

Biên chế phân bổ
tháng 01/2013

Biên chế hiện có
đến ngày 31/12/2013

Biên chế tăng
từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013
(do cơ quan khác đến hoặc tuyển mới)

Kế hoạch tuyển dụng số lượng biên chế còn thiếu

Kế hoạch đề nghị bổ nhiệm số lượng Thẩm phán còn thiếu

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thời gian thực hiện

Số lượng

Thời gian thực hiện

Số lượng

Thẩm phán

Còn lại

Thẩm phán trung cấp

Thẩm phán sơ cấp

Còn lại

Cơ quan khác đến

Tuyển mới

Thẩm phán

TKTA, TTV, CV

Còn lại

TKTA, TTV, CV

Còn lại

1

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 1/2014

...

 

 

 

Quý 2/2014

...

 

 

 

...

 

 

 

 

2

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

Ghi các mục tương tự như Cấp tỉnh

...

 

 

 

3

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... , ngày ... tháng 12 năm 2013
CHÁNH ÁN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 746/TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu746/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu746/TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Thuân
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án

              • 13/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực