Công văn 746TCT/DNNN

Công văn số 746 TCT/DNNN ngày 18/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 746 TCT/DNNN miễn tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 746 TCT/DNNN
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cơ khí Phú Thọ

Trả lời công văn số 07/CV-ĐN ngày 7 tháng 1 năm 2004 và công văn số 08/CV-ĐN ngày 17 tháng  năm 2004 của Công ty cổ phần cơ khí Phú Thọ về ưu đãi tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 376 TCT/DNNN ngày 18 tháng 2 năm 2004 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện ưu đãi tiền thuê đất thì:

1. Đối với doanh nghiệp, đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo cho Công ty cổ phần cơ khí Phú Thọ biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 746TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 746TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/03/2004
Ngày hiệu lực 18/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 746TCT/DNNN

Lược đồ Công văn 746 TCT/DNNN miễn tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 746 TCT/DNNN miễn tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 746TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 18/03/2004
Ngày hiệu lực 18/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 746 TCT/DNNN miễn tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 746 TCT/DNNN miễn tiền thuê đất

  • 18/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực