Công văn 746/UBDT-VP135

Công văn 746/UBDT-VP135 năm 2017 xây dựng Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 746/UBDT-VP135 2017 Chương trình năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở Chương trình 135


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/UBDT-VP135
V/v xây dựng Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tnh Quảng Nam

Trả lời văn bản số 159/BDT-CSDT ngày 26/7/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, điều 12, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của y ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 quy định: “Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Chương trình khung (danh mục chuyên đề, nội dung đào tạo, bồi dưỡng) nâng cao năng lực thực hiện Chương trình”. Tại khoản 2, điều 17, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT quy định: “Ủy ban nhân dân tnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ; Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Chương trình”. Vì vậy việc quyết định ban hành Chương trình khung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ban Dân tộc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết theo thm quyn.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- TT.PCN Đinh Quế Hải (để b/c);
- C
ng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP 135 (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG 135

Võ Văn Bảy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 746/UBDT-VP135

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu746/UBDT-VP135
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 746/UBDT-VP135 2017 Chương trình năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở Chương trình 135


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 746/UBDT-VP135 2017 Chương trình năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở Chương trình 135
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu746/UBDT-VP135
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýVõ Văn Bảy
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 746/UBDT-VP135 2017 Chương trình năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở Chương trình 135

           Lịch sử hiệu lực Công văn 746/UBDT-VP135 2017 Chương trình năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở Chương trình 135

           • 03/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực