Công văn 747/TTg-CN

Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 747/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3582/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 6 năm 2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 như sau:

a) Giảm diện tích khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông từ 600 ha xuống 550 ha.

b) Bổ sung khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng với diện tích 50 ha tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

c) Đưa khu công nghiệp Hồng Tiến với diện tích 150 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

d) Bổ sung khu công nghiệp Hồng Tiến với diện tích 114 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Nam Định nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2343/TTg-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 3582/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 6 năm 2020.

- Cập nhật các khu công nghiệp bổ sung mới vào Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) theo quy định của pháp luật về đất đai và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 566/BTNMT-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020.

- Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích. Việc xây dựng nhà ở công nhân và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

- Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy; giám sát và có giải pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp thuận lợi cho việc phát triển, tăng cường các liên kết sản xuất trong khu công nghiệp; triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, tránh không phát triển được một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch như thời gian vừa qua.

- Thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, khu công nghiệp Hồng Tiến và quy hoạch khu đô thị dịch vụ gắn với khu công nghiệp Hồng Tiến theo quy định của pháp luật có liên quan; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác đế đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của các khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MTCT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý KCN tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN,các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 747/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu747/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2020
Ngày hiệu lực18/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(20/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 747/TTg-CN

Lược đồ Công văn 747/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 747/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu747/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành18/06/2020
        Ngày hiệu lực18/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (20/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 747/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Công văn 747/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định

              • 18/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực