Công văn 74728/CTHN-TTHT

Nội dung toàn văn Công văn 74728/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74728/CTHN-TTHT
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
MST: 2500217526
Địa ch: Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 2236/2023/TCKT-EW ngày 26/09/2023 của Công ty cổ phần Eurowindow (Công ty) vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính quy định xử lý chuyển tiếp:

“6. K từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mu s... ký hiệu... s... ngày... tháng... năm ”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hưng dn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót, Công ty thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT5;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74728/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74728/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(27/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74728/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 74728/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 74728/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu74728/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Hồng Thái
        Ngày ban hành19/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (27/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 74728/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 74728/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội

              • 19/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực