Công văn 7475/VPCP-NN

Công văn số 7475/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7475/VPCP-NN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7475/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2647/BXD-QLN ngày 12 tháng 12 năm 2007 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình: Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng bố trí lịch và thông báo cụ thể. Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo chính, các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBND các tỉnh, TP: Đồng Tháp, An Giang,
Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long,
Cần Thơ, Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, VX, ĐP, KG, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3b), Huệ. 39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7475/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7475/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7475/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7475/VPCP-NN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7475/VPCP-NN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7475/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7475/VPCP-NN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7475/VPCP-NN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực