Công văn 748/UBDT-CSDT

Công văn 748/UBDT-CSDT năm 2015 về phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 748/UBDT-CSDT 2015 phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/UBDT-CSDT
V/v phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 2509/BNV-TL ngày 11/6/2015 của Bộ Nội vụ đề nghị có ý kiến cho dự thảo công văn của Bộ Nội vụ gửi tỉnh Sơn La về điều chỉnh phụ cấp khu vực từ hệ số 0,5 lên hệ số 0,7 đối với các xã Cà Nàng thuộc huyện Quỳnh Nhai và xã Phiêng Ban, xã Hồng Ngài, xã Mường Khoa thuộc huyện Bắc Yên, theo đề nghị của tỉnh Sơn La.

Sau khi nghiên cứu Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

- Về chủ trương, đồng ý việc nâng mức phụ cấp khu vực đối với một số xã thuộc tỉnh Sơn La nêu trên. Đ giải quyết nâng mức phụ cấp được chính xác, khách quan, đề nghị Bộ Nội vụ cần xem xét việc tổ chức khảo sát thực tế tại các xã.

- Quá trình thực hiện chính sách phụ cấp khu vực theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT đã trên 10 năm, đến nay có nhiều điểm đã không còn phù hợp. Vì vậy, đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách và chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động TB&XH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT (để b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 748/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu748/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 748/UBDT-CSDT 2015 phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 748/UBDT-CSDT 2015 phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu748/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 748/UBDT-CSDT 2015 phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Công văn 748/UBDT-CSDT 2015 phụ cấp khu vực một số xã thuộc tỉnh Sơn La

             • 22/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực