Công văn 748/VKSTC-V15

Công văn 748/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 748-VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/VKSTC-V15
V/v Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 28/02/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017; để công tác tuyển sinh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, VKSND tối cao hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Thông báo việc sơ tuyển

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có trách nhiệm đăng Thông báo sơ tuyển trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và gửi Thông báo sơ tuyển đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, VKSND cấp tỉnh để thông tin việc sơ tuyển. Thông báo sơ tuyển phải nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện sơ tuyển, phạm vi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ dẫn địa chỉ lấy các mẫu giấy tờ…

- VKSND cấp tỉnh sao gửi Hướng dẫn này và Thông báo sơ tuyển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho VKSND cấp huyện, chỉ đạo VKSND cấp huyện chuyển Thông báo sơ tuyển đến các cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn và đề nghị các đơn vị này niêm yết Thông báo sơ tuyển tại bảng tin của Nhà trường. Thành lập Ban sơ tuyển do đại diện Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh làm Trưởng Ban, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ VKSND cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban.

2. Hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển

- Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu). (Mẫu phiếu sơ tuyển)

- Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch (được khai trong năm 2017).

- Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm.

- Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để VKSND cấp tỉnh gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển).

Ghi chú: Có thể tải các mẫu của hồ sơ dự sơ tuyển tại Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo địa chỉ: https://tks.edu.vn

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển và tổ chức sơ tuyển

3.1. Đối với VKSND cấp huyện

Viện trưởng VKSND cấp huyện chỉ đạo thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn; thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 13/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017; địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở VKSND cấp huyện.

- Kiểm tra, hướng dẫn thí sinh nộp đúng, đủ các tài liệu có trong hồ sơ theo quy định; thẩm tra sơ bộ lý lịch của thí sinh.

- Thu lệ phí sơ tuyển 50.000 đồng/thí sinh và cấp giấy biên nhận nộp lệ phí sơ tuyển cho người đăng ký dự sơ tuyển. VKSND cấp huyện trích lệ phí thu được nộp về VKSND cấp tỉnh 30.000đồng/hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển lên Phòng Tổ chức cán bộ VKSND cấp tỉnh ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển để VKSND cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển.

3.2. Đối với VKSND cấp tỉnh

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ tuyển. Trong đó, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh ấn định thời gian sơ tuyển (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 14/4/2017) và địa điểm sơ tuyển cụ thể từng đợt tổ chức sơ tuyển (có thể tổ chức sơ tuyển tại trụ sở VKSND cấp tỉnh hoặc theo các cụm huyện trong tỉnh nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển). Kết quả sơ tuyển phải thông báo cho thí sinh chậm nhất là ngày 14/4/2017.

- Giao VKSND cấp huyện nơi có thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển hoặc trực tiếp thông báo cho thí sinh về thời gian, địa điểm sơ tuyển và các giấy tờ phải mang theo khi đi sơ tuyển (như Chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu) trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức sơ tuyển.

- Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đã đủ hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển, với các nội dung sau:

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển và con người cụ thể (Lưu ý: chiều cao, cân nặng, hình thể phải bảo đảm đúng quy định) để đánh giá về người dự sơ tuyển theo các tiêu chí quy định tại mục 5.1 và 5.2 của văn bản này và ghi vào Phiếu sơ tuyển (mẫu Phiếu sơ tuyển được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn).

+ Phiếu sơ tuyển được lập thành 03 bản, có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển và đóng dấu của VKSND cấp tỉnh đã sơ tuyển: 01 bản cấp cho thí sinh để nộp cùng hồ sơ đăng ký nhập học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu thí sinh trúng tuyển); 01 bản cho vào túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển của thí sinh gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 01 bản lưu tại VKSND cấp tỉnh. (Lưu ý: VKSND cấp tỉnh cấp Phiếu sơ tuyển cho tất cả những thí sinh đã tham gia sơ tuyển, kể cả những thí sinh không đạt yêu cầu về sơ tuyển).

+ Ngay sau khi kết thúc việc sơ tuyển, VKSND cấp tỉnh gửi danh sách những thí sinh đã được sơ tuyển và danh sách thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (bao gồm cả bản mềm) về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (theo địa chỉ: Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; email: [email protected]) và VKSND tối cao (theo địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, số 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; email:[email protected]) trước ngày 15/5/2017.

4. Công tác kiểm tra và hậu kiểm đối với việc sơ tuyển

- Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao chủ trì và phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao thành lập các Đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển tại một số địa phương.

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có trách nhiệm thực hiện công tác hậu kiểm đối với những thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Nếu thí sinh đạt sơ tuyển, nhưng qua công tác hậu kiểm phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 5.1 và 5.2 của Hướng dẫn này thì không được công nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trong trường hợp này, Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả sơ tuyển trước đó của thí sinh tại địa phương.  

5. Thông tin tuyển sinh

5.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là người đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển), là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Namvà đáp ứng yêu cầu về sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

5.2. Điều kiện dự tuyển sinh

- Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông); không quá 25 tuổi, tính đến năm dự thi.

- Đã tốt nghiệp THPT; trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12.

- Phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Nam giới có chiều cao 1,60m trở lên, cân nặng 48 kg trở lên; nữ giới có chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên.

+ Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

5.3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2017 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tuyển sinh 400 chỉ tiêu đại học hệ chính quy, chuyên ngành luật; việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu theo khu vực:Khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: 200 chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào: 200 chỉ tiêu.

- Tỷ lệ tuyển sinh đối với Nữ học sinh: Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.  

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi gồm: Tổ hợp 1 là 25% chỉ tiêu, tổ hợp 2 là 25% chỉ tiêu, tổ hợp 3 là 40% chỉ tiêu, tổ hợp 4 là 10% chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển của từng tổ hợp được xét theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp tổng điểm thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu phân bổ theo cơ cấu giới tính (Nam, Nữ) và khu vực (phía Nam, phía Bắc).

5.4. Các tổ hợp xét tuyển

- Tổ hợp 1: Bài thi Toán và hai môn thi Vật lý, Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

- Tổ hợp 2: Bài thi Ngữ văn và hai môn thi Lịch sử, Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

- Tổ hợp 3: Bài thi: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán.

- Tổ hợp 4: Bài thi Toán, Tiếng Anh và môn thi Vật lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Trên đây là Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 (kèm theo Phiếu sơ tuyển), đề nghị Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả của công tác sơ tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (điện thoại: 0433.581.280+207 hoặc 0433.581.500) hoặc Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, điện thoại 0483.255.058 (số máy lẻ 402 hoặc 404) để thống nhất, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
Như kính gửi (để thực hiện);
- Các Đ/c Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Trường ĐHKSHN (để thực hiện);
- Trường ĐTBDNVKS (để biết);
- Lưu: VT, V15.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tiến Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 748/VKSTC-V15

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu748/VKSTC-V15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực10/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 748/VKSTC-V15

Lược đồ Công văn 748-VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 748-VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu748/VKSTC-V15
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Tiến Sơn
        Ngày ban hành10/03/2017
        Ngày hiệu lực10/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 748-VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 748-VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017

              • 10/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực