Công văn 7481/VPCP-KTTH

Công văn số 7481/VPCP-KTTH về việc thực hiện chương trình 135 trong năm 2007 và kế hoạch năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7481/VPCP-KTTH thực hiện chương trình 135 trong 2007 và kế hoạch 2008


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7481/VPCP-KTTH
V/v thực hiện CT 135 trong năm 2007 và kế hoạch năm 2008

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại các văn bản số 745/UBDT-VPĐPCT135 ngày 19 tháng 10 năm 2007 và số 837/UBDT-VPĐPCT135 ngày 21 tháng 11 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8474/BKH-KTĐP< ngày 19 tháng 11 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 15727/BTC-NSNN ngày 20 tháng 11 năm 2007, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3086/BNN-HTX ngày 08 tháng 11 năm 2007 về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2007 và kế hoạch năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Mỗi xã thuộc khu vực II được bổ sung tối đa là 4 thôn, bản đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135. Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động cân đối số vốn được ngân sách trung ương bổ sung hàng năm để phân bổ cho từng thôn, bản, bảo đảm đến năm 2010 tất cả các thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã thuộc khu vực II đều được đầu tư theo đúng kế hoạch và mục tiêu của Chương trình.

2. Về kinh phí duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư đối với các công trình thuộc Chương trình 135:

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với một số địa phương để xác định mức kinh phí cần thiết cho công tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm đối với các công trình thuộc Chương trình 135 đã hoàn thành; với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương trên tổng mức vốn đầu tư bố trí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ này.

3. Về kinh phí truyền thông:

a) Kinh phí truyền thông ở cấp trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí qua Ủy ban Dân tộc;

b) Kinh phí truyền thông ở cấp địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
  Website CP, các Vụ: VX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7481/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7481/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7481/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7481/VPCP-KTTH thực hiện chương trình 135 trong 2007 và kế hoạch 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7481/VPCP-KTTH thực hiện chương trình 135 trong 2007 và kế hoạch 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7481/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7481/VPCP-KTTH thực hiện chương trình 135 trong 2007 và kế hoạch 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7481/VPCP-KTTH thực hiện chương trình 135 trong 2007 và kế hoạch 2008

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực