Công văn 7482/VPCP-KTTH

Công văn số 7482/VPCP-KTTH về việc vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7482/VPCP-KTTH vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7482/VPCP-KTTH
V/v vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của: Bộ Y tế tại văn bản số 8634/BYT-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9091/BKH-LĐVX ngày 11 tháng 12 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 16613/BTC-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 về việc vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các địa phương cân đối ngân sách địa phương để bố trí vốn cho các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho Chương trình thuộc kế hoạch năm 2008 để bố trí cho các công trình đang thi công dở dang, các công trình đã hoàn thành chờ quyết toán và các công trình hoàn thành trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: VX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 80

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7482/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7482/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7482/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7482/VPCP-KTTH vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7482/VPCP-KTTH vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7482/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7482/VPCP-KTTH vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7482/VPCP-KTTH vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực