Công văn 7483/UBND-ĐT

Công văn số 7483/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD và Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 7483/UBND-ĐT triển khai thực hiện QĐ 29/2006/QĐ-BXD và QĐ 30/2006/QĐ-BXD


UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7483/UBND-ĐT
Về triển khai thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD và Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Xây dựng
- Sở quy hoạch – kiến trúc
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp
- Thường trực BCĐ cải cách hành chính TP
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện

 

Thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Đồng thời, thực hiện Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng đồng chủ trì với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung 02 Quyết định: Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Đồng thời, nghiên cứu Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng, để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, ngay trong tuần lễ thứ hai của tháng 10 năm 2006 báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm theo QĐ);
- Bộ Xây dựng;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: VT .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7483/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7483/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2006
Ngày hiệu lực06/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7483/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 7483/UBND-ĐT triển khai thực hiện QĐ 29/2006/QĐ-BXD và QĐ 30/2006/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7483/UBND-ĐT triển khai thực hiện QĐ 29/2006/QĐ-BXD và QĐ 30/2006/QĐ-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7483/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành06/10/2006
        Ngày hiệu lực06/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7483/UBND-ĐT triển khai thực hiện QĐ 29/2006/QĐ-BXD và QĐ 30/2006/QĐ-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7483/UBND-ĐT triển khai thực hiện QĐ 29/2006/QĐ-BXD và QĐ 30/2006/QĐ-BXD

           • 06/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực