Công văn 7483/VPCP-KTTH

Công văn số 7483/VPCP-KTTH về việc thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7483/VPCP-KTTH thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7483/VPCP-KTTH
V/v thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16787/BTC-QLG ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kéo dài thời gian thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Quốc Huy,
Người phát ngôn của TTgCP, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, ĐP,
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7483/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7483/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7483/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7483/VPCP-KTTH thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7483/VPCP-KTTH thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7483/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7483/VPCP-KTTH thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7483/VPCP-KTTH thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

             • 26/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực