Công văn 7484/VPCP-KTTH

Công văn số 7484/VPCP-KTTH về việc vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 (từ QL3 đến Thác Bản Giốc) và đường 212 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7484/VPCP-KTTH vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 và đường 212


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7484/VPCP-KTTH
V/v: vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 (từ QL3 đến Thác Bản Giốc) và đường 212

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (văn bản số 1893/TTr-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2007; và số 1904/TTr-UBND ngày 6 tháng 11 năm 2007); và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8928/BKH-KTĐP< ngày 05 tháng 12 năm 2007), của Bộ Tài chính (văn bản số 17105/BTC-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007), của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7716/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2007) về việc vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 (từ QL3 đến Thác Bản Giốc) và tỉnh lộ 212, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp các dự án tỉnh Cao Bằng đề nghị tại văn bản nêu trên vào Danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, trình Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 7124/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 12 năm 2007 về thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và kế hoạch năm 2008).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4). 22.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 7484/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7484/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7484/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7484/VPCP-KTTH vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 và đường 212


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7484/VPCP-KTTH vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 và đường 212
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7484/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7484/VPCP-KTTH vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 và đường 212

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7484/VPCP-KTTH vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 và đường 212

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực