Công văn 7485/VPCP-KTTH

Công văn số 7485/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7485/VPCP-KTTH hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7485/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại văn bản số 1762/TTr-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8642/BKH-KTNN ngày 23 tháng 11 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 15404/BTC-ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2006 về việc đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho 6 xã khu C, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư, cơ chế quản lý thực hiện Dự án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Dự án.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét nguồn vốn hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; quan tâm vận động các nguồn vốn quốc tế cho Dự án khi có điều kiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: VX, NN, ĐP, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7485/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7485/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7485/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7485/VPCP-KTTH hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7485/VPCP-KTTH hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7485/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7485/VPCP-KTTH hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7485/VPCP-KTTH hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực