Công văn 7487/VPCP-KTTH

Công văn số 7487/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7487/VPCP-KTTH bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7487/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7289/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8830 BKH/KCHT&ĐT ngày 3 tháng 12 năm 2007); của Bộ Tài chính (văn bản số 16782/BTC-ĐT ngày 7 tháng 12 năm 2007) về việc bố trí vốn đầu tư để triển khai Quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum (Km 165+057-Km 168+454) vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, trình Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung trong đợt điều chỉnh tới (Thông báo số 7124/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và kế hoạch năm 2008)./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
 Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4).22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7487/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7487/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7487/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7487/VPCP-KTTH bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7487/VPCP-KTTH bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7487/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7487/VPCP-KTTH bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7487/VPCP-KTTH bố trí vốn đầu tư quốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum

              • 26/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực