Công văn 748TCT/DNNN

Công văn số 748TCT/DNNN về việc đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 748TCT/DNNN đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 748TCT/DNNN
V/v: đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Đài Tiếng nói Việt Nam

Trả lời Công văn số 50/TNVN ngày 24/01/2005 của Đài Tiếng nói Việt Nam v/v xin đăng ký mã số thuế tại Cục thuế TP. Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.2 Mục I Thông tư số 75/1998/QĐ-TTg">80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thì các đơn vị chủ quản được cấp mã số thuế 10 số và phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào Bản kê các đơn vị trực thuộc để cơ quan Thuế nơi cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản cấp mã số thuế 13 số cho các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Đài tiếng nói Việt Nam đã được cấp mã số thuế 10 số (mã số thuế của Đài 0100774310) có đơn vị trực thuộc là cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (trụ sở đặt tại thành phố Cần thơ), thì Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm kê khai bổ sung Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vào Bản kê các đơn vị trực thuộc với Cục thuế TP. Hà Nội. Cục thuế TP. Hà Nội sẽ cấp mã số thuế 13 chữ số cho Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm thông báo mã số thuế trên cho Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long để Cơ quan thường trú biết và đăng ký, kê khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài tiếng nói Việt Nam được biết và hướng dẫn Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT tỉnh Cần Thơ
- CT TP. Hà Nội
- Lưu: VP (HC) , DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 748TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 748TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2005
Ngày hiệu lực 15/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 748TCT/DNNN đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 748TCT/DNNN đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 748TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 15/03/2005
Ngày hiệu lực 15/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 748TCT/DNNN đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 748TCT/DNNN đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế

  • 15/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực